admin

มารยาทที่ควรมีในการเล่นแบดมินตัน

กีฬาประเภทแบดมินตัน เป็นกีฬาที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว  การเล่นแบดมินตัน    เพราะเป็นกิจกรรมกีฬาที่ได้รับคามนิยมมากพอสมควรในสมัยนี้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้ รวมไปถึงการช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงในการเล่นแบดมินตันในตันนั้นก็คือ กฎกติกา รวมไปถึงมารยาทในการเล่นอีกด้วย เพราะปกติแล้วสิ่งที่สำคัญไปกว่ากฎกติกานั้นก็คงจะเป็นมารยาทในการเล่น เพราะส่วนใหญ่แล้วมารยาทในการเล่นกีฬานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก

ที่เราต้องคำนึงถึง ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่ก็คงเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่ามารยาทในการเล่นนั้นสำคัญมากแค่ไหน ดังนั้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับมารยาทในการเล่นแบดมินตัน หรือมารยาทที่เราควรมีในการเล่นแบดมินตัน จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย 

การใช้คำพูดหรือถ้อยคำ สิ่งสำคัญในการเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม โดยเฉพาะแบดมินตัน เพราะการใช้คำพูดหรือถ้อยคำ เป็นสำคัญมากที่เราต้องมี โดยนักกีฬาส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องให้เกียรติ หรือจำเป็นที่จะต้องใช้คำพูดที่สุภาพต่อเพื่อร่วมทีม หรือต่อคู่แข่ง

ดังนั้น มารยาทที่เราควรมีคือ การใช้คำพูดที่ควรให้เกียรติต่อกันและกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับการเป็นนักกีฬาแล้ว การใช้คำพูดหรือถ้อยคำคือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากที่เราควรคำนึงถึง 

การยิ้มแย้มแจ่มใส อย่างไรก็ตาม การที่เราเป็นนักกีฬาเราจะต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ว่าจะเป็นต่อใครก็ตาม ผู้ตัดสิน คนรอบข้าง หรือแม้แต่ต่อคู่แข่งเองก็ตาม และสิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ การแสดงออกถึงมิตรภาพที่ดีต่อคู่แข่ง แสดงออกถึงมิตรภาพความสุขภาพ ความอ่อนโยน เป็นต้น

ดังนั้นแล้ว การยิ้มแย้มต่อกันและกันถือเป็นสิ่งที่เราควร  ีดฟิำะ   มีในการเล่นกีฬาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการมีมารยาทที่ดีของการเป็นนักกีฬา 

การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สำหรับนักกีฬาแล้ว ควรตระหนักอยู่เสมอว่าการเป็นนักกีฬาควรเข้าใจถึงการรู้แพ้รู้ชนะ รวมไปถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพราะการมีน้ำใจเป็นสิ่งที่เราควรมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา หรือไม่ได้เป็นนักกีฬาก็ตาม นอกจากนี้การเป้นนักกีฬาควรรู้จักเข้าใจถึงการให้อภัยซึ่งกันและกัน 

หากเพื่อร่วมทีมทำผิดพลาดเพราก็ควรรู้จักการให้อภัย รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน ถือเป็นการมีมารยาทที่เราควรมีในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะการเล่นกีฬาแบดมินตัน