Tag Archives: ทัวร์คาสิโน

ทัวร์นักพนัน อาชีพขายฝันของชาวบ้าน

ช่วงก่อนปี 2556 ด่านพรมแดนมุกดาหาร คลาคลํ่าไปด้วย ผู้คนเป็นจำนวนมากที่ข้ามพรมแดนไปสู่สะหวันนะเขต ส่วนใหญ่มีจุดมุ่ง หมายไปยังคาสิโน ‘สะหวันเวกัส’ จำนวนคนที่ต้องการข้ามไปที่คาสิโน มีมากจนในช่วงหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารถึงกับมีนโยบายให้ ชะลอคนข้ามแดน… กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ไปคาสิโนสะหวันเวกัสเป็นลูกค้าของทัวร์ ซึ่งเป็นกลุ่ม ธุรกิจท้องถิ่นที่บริการรถตู้รับ-ส่งฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชคในคาสิโน จากหน้าบ้านจนถึงด่านชายแดน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในวงการนั้นว่าเป็น ‘ทัวร์นัก พนัน’ ในแต่ละวันมีจำนวนทัวร์นักพนันกว่าร้อยทัวร์ แต่ละทัวร์ต้องแลกชิปโปรโมชั่น จากคาสิโนวันละไม่ตํ่ากว่าหนึ่งแสนบาท ชิปพวกนี้เป็น ‘ชิปตาย’ คือแลกเป็น เงินไม่ได้ ต้องนำไปเล่นพนันในคาสิโนเท่านั้น แต่บรรดาเจ้าของทัวร์ไม่ต้อง กังวลว่าจะจัดการเรื่องชิปอย่างไร เพราะภายในคาสิโนมีนายทุนทำหน้าที่แลก ชิปโปรโมชั่นจากบรรดาทัวร์… Read more »