admin

สถิติของนักคาสิโนออนไลน์

          สถิติของนักคาสิโนออนไลน์   เป็นที่น่าสนใจว่านักพนันบอล หรือ นักพนัน คาสิโนออนไลน์ ทั้งหลาย จะไม่เคยจำสถิติของตัวเอง เพราะเมื่อเล่นเสียไปเท่าไหร่ ต้องยิ่งเล่นให้ได้เพื่อคืนทุน เท่าน้ันไม่พอเกิดเป็นความโลภ เพื่อจะนำเงินในการพนันมาใช้จ่ายบริโภคสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย สาเหตุสำคัญที่ทำให้ติดโรคพนันก็คือ เพราะเพื่อน หรือเพราะคนใกล้ชิด มีการส่งเสริมหรือชักจูง ให้ลองเล่นดู ทำให้เห็นว่าได้เงินจริง เสียเงินจริงๆ หรือปัจจัยหลายๆสิ่งรอบตัวเช่นสื่อโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ภาพยนต์ นิตยสารเฉพาะกลุ่มกีฬาและมีการวิเคราะห์ว่าคนที่เล่นพนันอยู่แล้ว

         

            อาจจะมีแนวโน้มในการลงทุนเสี่ยง หรือเดิมพันเพิ่มมากกขึ้น วิธีรักษาโรคติดการพนัน คือ ตระหนักคิดทุกครั้งที่ผลร้ายที่จะตามมา คิดเสียว่ากีฬาดูเพื่อความสนุก ความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังถูกกมอมเมาให้หาเวลาหาโอกาสเล่นฟุตบอลจริงๆด้วย เพราะจะได้รู้สึกทุกความสนุกสนานเพลินเพลินกับการเล่นฟุตบอลจริงๆ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงในกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงจะชักจูงเรา เพื่อให้เข้าไปเล่นพนัน เลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และถ้าเป็นไปได้ปฏเสธตั้งแต่ครั้งแรกทีได้รับการชักจูง เชิญชวน เพราะนอกจากจะทำให้เกิดหนี้สินแล้วยังส่งผลกระทบถึงสภาวะจิตใจ อาจจะคิด วิตก กังวล เวลาที่เสียพนัน ก่อให้เกิดปัจจัยรุนแรงหลายอย่างตามมาภายหลังก้เป็นได้